Pestill Battery Powered Snake Repeller - (PTSNKREP4DC) - Manual