Pestill Solar Snake Repeller - (PTSSNMPREPB) - Manual